Marmildshøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-16

Fredningsnr.
261030

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Langballe og Ulstrupgårde. Tingl.: 5/8 1903, amtsrådsmedl., gdr. Mikkel Andersen Høj, 1,5 x 19 m. Planteriller. Unge træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,6 M. h., 19 M. br. Beplantet. Fredlyst [[1903]]. [Sb.] Nr. 15-28 ligger alle ligeledes paa Matr. 2a. Ulstrup. Se [sb.] Nr. 27. [Sb.] Nr. 16-24 benævnes "Marmilds-" eller "Muskelhøje". Paa og mellem dem er en nyanlagt Plantage. [Sb.] Nr. 16-21, 23-25 og 27, i alt 10, bleve ved Dekl. af 18/7 1903 fredlyste af Gaardejer, Amtsraadsmedlem Mikkel Andersen, Ulstrup. (Sølvbæger). Bevoksning: 1989: Løvtræer

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 19 m. Planteriller. Unge træer i skov. FM 5/8 1903 MS

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med ca 40-årige bøge plantet i endnu synlige planteriller. I overfladen - navnlig omkrig toppen - ses mange håndsten ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Stenene på toppen ses fortsat. Store bøgetræer på højen.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)