Marmidlshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-17

Fredningsnr.
261031

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Langballe og Ulstrupgårde. Tingl.: 5/8 1903, amtsrådsmedl., gdr. Mikkel Andersen Høj, 2 x 22 m. Unge træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2 M. h., 22 M. br. Beplantet. Fredlyst [[1903]]. [Sb.] Nr. 15-28 ligger alle ligeledes paa Matr. 2a. Ulstrup. Se [sb.] Nr. 27. [Sb.] Nr. 16-24 benævnes "Marmilds-" eller "Muskelhøje". Paa og mellem dem er en nyanlagt Plantage. [Sb.] Nr. 16-21, 23-25 og 27, i alt 10, bleve ved Dekl. af 18/7 1903 fredlyste af Gaardejer, Amtsraadsmedlem Mikkel Andersen, Ulstrup. (Sølvbæger). Bevoksning: 1989: Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. Unge træer i skov. FM 5/8 1903 MS

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj hvorpå ca 40-årige bøge i endnu synlige planteriller. I overfladen spredte håndsten. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod NØ. Ældre bøgetræer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)