Marmildshøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-19

Fredningsnr.
261027

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Langballe og Ulstrupgårde. Tingl.: 5/8 1903, amtsrådsmedl., gdr. Mikkel Andersen Høj, 3 x 30 m. Smuk, velbevaret høj. Små træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig Høj, 3,0 M. h., 30 M. br. [Sb.] Nr. 15-28 ligger alle ligeledes paa Matr. 2a. Ulstrup. Se [sb.] Nr. 27. [Sb.] Nr. 16-24 benævnes "Marmilds-" eller "Muskelhøje". Paa og mellem dem er en nyanlagt Plantage. [Sb.] Nr. 16-21, 23-25 og 27, i alt 10, bleve ved Dekl. af 18/7 1903 fredlyste af Gaardejer, Amtsraadsmedlem Mikkel Andersen, Ulstrup. (Sølvbæger). Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 30 m. Smuk, velbevaret, høj. Små træer i skov. FM 5/8 1903 MS

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Storhøj med nærmest flad top. Græs- og lyngklædt med spredte løv- og nåletræer. Ikke fotograferet, idet ovetrsigt ikke kunne opnås. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod SØ. Meget stor og flot høj. Græsklædt samt begyndende kratopvækst.

Litteraturhenvisninger  (0)