Vinding Ottehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-33

Fredningsnr.
261042

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav : Langballe og Ulstrupgårde Tingl.: 24/10 1877. Gdr. Jesper Hansen. Høj, 4,5 x 22 m. I toppen hul, 3-4 m bredt, 1 m dybt. Lyng og græs i ager. Sb.nr.30-35: "Vinding Ottehøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En toppet Høj, 4,4 M. h., 22 M. br. I Toppen er der er gl. Hul, 1 M. d., 3-4 M. br. Foden mod Ø. noget afpløjet, hvorved er fremkommet et mindre Skred. Fredlyst, se [sb.] Nr. 30 og 35. - Paatalt, at der pløjes for tæt til Foden. [Sb.] Nr. 29-36 = "Vinding Ottehøje". [Sb.] Nr. 30-35 ligger samlet og dominere hele Egnens Landskab. De ere fredlyste ved Køb 1877. Nuværende Ejer er Husmands Søren Fisker Sørensen (ved Arv). I 1903 er det i hans Fraværelse overfor Hustruen paatalt, at der paa de ovenangivne Steder pløjedes for nær til Højene og paalagt, at Hullerne i [sb.] Nr. 30 og 32 (Skydehuller for en Nabo) snarest maatte udfyldes. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.5 x 22 m. I toppen hul, 3 x 4 m bredt, 1 m dybt. Lyng og græs i ager. FM 24/10 1877 MS [Sb.] 30-35: "Vinding Ottehøje".

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Vinding Ottehøje". I toppen gammelt, tilgroet krater ca 0,6 m dybt. Iøvrigt uskadt. Under delvis tilgroning med hinbærkrat. Bør plejes. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i specielt seværdig højgruppe. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. FM-sten mod NØ. Mod syd bærer højen spor af for tæt pløjning tidligere. Bevokset med græs og lyng. Beliggende i græsmark. Seværdig højgruppe. Formidlingsegnet. Kan ses fra off. vej.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod nord. Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)