Kirkehøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-49

Fredningsnr.
261036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kirkehøj", 1,75 x 16 m. I toppen hul, 4-5 m bredt, 0,5 m dybt; mindre hul i NØ.
Undersøgelsehistorie  (4)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Kirkehøj", 1,8 M. h., 16 M. br. I Toppen er et 2/3 M. h., 4-5 M. br. rundagtigt Hul, et mindre mod Nø. Paa Højsiden henligger en Del hovedstore Sten. Beplantet og lynggroet, i Ager og Plantning. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kirkehøj", 1.75 x 16 m. I toppen hul, 4 x 5 m bredt, 0.5 m dybt; mindre hul i NØ.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kirkehøj". Forefundet som beskrevet i fredningstext, med gl. topkrater og noget ujævne sider. Mange håndsten (af højkernen) synlige i overfladen. På 4 cm kort trykt ca 75 m for langt mod V. En tidligere ager NØ for højen er nytilplantet med gran indtil 8-10 m fra højfod. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med løvtræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)