Bondehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-73

Fredningsnr.
261037

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bondehøj", 3,5 x 24 m. Flad top; i NV-siden rævegrav. Graner i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bondehøj", 3-3,5 M. h., 24 M. br., bevokset med unge Naaletræer, dog at Toppen er væsentlig fri. Toppen mulig affladet, ellers velbevaret. I Ager, ved lidt Plantning. "Bondehøj" blev fredlyst ved Decl. af 21/7 1903 af Gaardejer Kr. Kristensen, Vinding. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning er ikke blevet tinglyst.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bondehøj", 3.5 x 24 m. Flad top, i NV-siden rævegrav. Graner i ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bondehøj". Rundhøj med affladet til svagt fordybet top, beliggende på skånende terræn, hvorfor højden svinger mellem 3,5 og 5,5 m. På tidligere ager V, N og Ø for højen er der for ca 2 år siden nyplantet rødgran helt op til højfoden i V og N. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rodvælter ved foden i NV. Bevokset med ældre løvtræer, græs og bregner. Beliggende i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)