Fladhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-75

Fredningsnr.
261035

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Fladhøj", 2 x 15 m. Siderne afgravet til alle sider. Græs og enkelt træ i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, endnu henimod 2 M. h., 18 M. br. Rundt om fladt afgravet, saa kun selve Toppen synes urørt. Egnet til Undersøgelse. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uf.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Fladhøj", 2 x 15 m. Siderne opgravet til alle sider. Græs og enkelt træ i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Fladhøj". Ingen påviselig afgravning eller - pløjning. Foran SØ-foden en stor dynge marksten, hvoraf de fleste henlagt for adskillige år siden, men en mindre portion dog anbragt i år. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i skel op til ager. Som tidligere beskrevet med meget uregelmæssig form. Bevokset med en stor eg mod vest og en stor bøg mod SØ. I øvrigt mindre løvtræer, græs, blåbær og lidt gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)