Brolykke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160411-26

Fredningsnr.
271125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Brolykke høj", 11 x 13 m, 1,75 m høj. Siderne ret stejlt afgravede, navnlig mod Ø og N, hvor de er delvis nøgne af kreaturtramp. Græs og lyng i ager. (Hegning lovet).
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,8 M. h., 18 M .br. Foden er rundt om, dog især med Ø, overpløjet og afgravet, saaledes at nu kun en 9-10 M. bred Bænk i Midten staar tilbage. I Toppen er et gammelt Hul, ca. 4 M. br.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brolykke", 13 x 11 m, 1.75 m høj. Siderne ret stejlt afgravede, navnlig mod Ø. og N., hvor de er delvis nøgne af kreaturtramp. Græs og lyng i ager. Hegning lovet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Broklykke Høj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højen er helt tilgroet; ingen bare steder. Beskadigelser: Randbeskadigelser, affladning af top, hul i top. Bevoksning: Græs, buske. Foto: S/H 06.65.79-S, F 08.26.79-S.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, en eg og en bøg samt gyvler ved foden mod øst og syd. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)