Bavnehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160411-35

Fredningsnr.
261115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1902. Gdr. Erik Andersen. Afmærkn.: GI punkt på top 1963. Nordlige "Bavnehøj", 4,25 x 26 m. V-siden stærkt afgravet; i top lille hul; i Ø og S noget aftrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordligste af "Bavnehøje" [sb. 35-36], 4,3 M. h., 26 m. br. I vestre Side en stor Afgravning, der staar med stejl, skraa Side og foroven naar til 2 m. fra Toppen. I Toppen et lille, fladt Hul; i sydøstre Side et lille Hul. Foden er paa alle Sider en Del afpløjet og staar nu med stejl Side. - I Toppen er f. en Urne med Bronzesager, deriblandt en Knap med Spiralornament. Udenfor Højen oppløjes Urneskaar. - Fredlyst, se [sb.] 40. [Sb.] Nr. 35, 36, 40 bleve 8/8 1902 fredlyste af Gaardejer Erik Andersen, Dørup By. Bevoksning: 1981: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordlige "Bavnehøj", 4.25 x 26 m; vestsiden stærkt afgravet; i top lille hul; i Ø. og S. noget aftrampet af kreaturer. Græs i ager. FM 20/8 1902

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højens vest og sydside er afgravet og meget stejle. Græstørvene skrider ned ad højsiden flere steder - hjulpet på vej af ræves livlige aktivitet. Friske rævegange findes i nordsiden (2 stk.) og vestsiden (1 stk.). Aftrampet af kreaturer på østsiden. På højens top findes et ca. 30 cm dybt hul på ca. 1 x 1,5 m. Hullet er tilgroet og skyldes snarest erosion. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med spredte løvtræer, græs og lidt krat. Beliggende i skel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)