Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160411-39

Fredningsnr.
261114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Mellemste af "Trehøje", 9 x 12 m, 1,5 m høj. Stærkt afpløjet i Ø og V; S-siden stejlt afgravet; mindre huller i top og N-side. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den mellemste af "Trehøje" [sb. 38-40], 1,6 M. h., 16 m. br. I Toppen er en 4 M. br., ½ M. dyb, eftergroet Fordybning. Foden mod Ø. Og V. er over- og afpløjet. - Heri er i en Stendynge af aflang Form f. et Par Armringe af Bronze. Endvidere er f. en Jærnøkse (Iflg. Medd. I Aarhus Museum). Bevoksning: 1981: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemste af "Trehøje", 12 x 9 m, 1.5 m høj. Stærkt afpløjet i Ø. og V.; sydsiden stejlt afgravet. Mindre huller i top og nordside. Græs og lyng i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mellemste Trehøje". Højen indgår sammen med 2611:13 i et 60 m langt udyrket område, hvor denne høj ligger i den sydliste del. Højen har oprindelig været en del større. Ø- og V-siderne er stejlt afgravede og mod N og S ligger tarrasse af udskredet/nedtrampet højfyld, som vil forøge den angivne længde med ialt ca. 7 m. I toppen ses 4 huller - tilgroede. På højens N-side - i mellemrummet mellem de 2 høje - findes et hul på 5 m i diameter og indtil 0,5 m dybt, hvor affald brændes af. Der er tydelige spor af bål, kvasbunker og større forkullede træstykker (se foto 1.8. Se endvidere skitse ved 2611:13). CBA: 15/10-1988: Situationen uændret; der brændes stadig grene af (p.t. ligger der f.eks. en meget stor stabel, der skjuler gruben). På den stejle skrænt N for højene er der for nogle år siden plantet juletræer helt op til kanten af det uopdyrkede område. Kan endnu kun ses fra vejen med god vilje, men det vil ikke vare længe. JBA 1996: Bør genbesigtiges af amtet. Meddelt til amt i januar 1997. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt bregner samt lidt krat mod nord. Beliggende i et udyrket stykke sammen med f.nr. 261113.

Litteraturhenvisninger  (0)