Gandrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160411-68

Fredningsnr.
271126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. I toppen en lavning, 3,5 m i diam., 0,75 m dyb; i NØ-siden større afgravning; V-foden beskadiget. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,9 M. h., 18 M. br. I Toppen er et gammelt Hul, 3-4 M. br., 2/3 M. dybt; i Siderne Skred og Smaahuller. Lynggroet, i Ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. I toppen en lavning, 3.5 m i diam., 0.75 m dyb. I NØ-siden større afgraving; vestfoden beskadiget. Græs og lyng i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ligger nu i udyrket område med lyng og graner. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, gyvel. Omgivelser: Udyrket (ager). Foto: S/H 06.63.79-Ø, F 08.24.79-Ø.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lavning i toppen, afgravning i NØ samt beskadiget vestfod ses stadig. Stejl fod mod nord. To gamle sænkninger efter rodvæltere mod SØ. Bevokset med løvtræer (overvejende birk) samt græs og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)