Hansted Fredskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-8

Fredningsnr.
28127

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/8 1895. Hansted Hospital. Høj, 2-2,2 x 14-15 m. Toppen noget affladet; her ses en større sten. Velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hansted Fredskov. En skovbevokset Höj, 8' höj, 56' i Tværmaal. En c. 1' dyb Sænkning i Toppen og en der liggende större Sten tyder paa, at der har været gravet i Höjen. Den er noget affladet paa Nordsiden.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-2,2 x 14-15 m. Toppen noget affladet, her ses en større Sten. Velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov. FM 1895 16/8

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Velbevaret. I samme tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I top 2 lettere, flade nedhulinger - ældre. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, buske. Omgivelser: Skov. Foto: S/H 06.45.79-SØ. F 08.06.79-SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En stor bøg ved foden i øst. Iøvrigt bevokset med små bøg, ahorn, hindbær mm. Synlig fra skovvejen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt groet til i små løvtræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)