Hansted Fredskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-5

Fredningsnr.
28123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten ?
Fredningstekst

Tingl.: 16/8 1895. Hansted Hospital. Høj, 1-1,2 x 10-11 m. Lidt udflydende. En enkelt større sten ses i sydøstsiden. Bevokset med bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie

1894 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
hansted fredskov. En skovbevokset Höj, 4' höj, 45' i Tværmaal. Enkelte store Sten rage op over Overfladen. I den nordlige Side synes de at danne en Del af en Kreds. FM 1895

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1-1,2 x 10-11 m. Lidt udflydende. En enkelt større sten ses i sydøstsiden. Bevokset med bøgetræer, i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I N/S-lig retning ses spor (hjulspor) efter svær traktor tværs henover højen; er ved at vokse til. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med bøg og ahorn samt lidt græs.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med to ældre løvtræer samt en del yngre træer (ahorn og bøg). Sten i SØ ses fortsat.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra Ø
Foto, oversigt