Hansted Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-6

Fredningsnr.
281212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten ?

Fredningstekst
Høj, 0,5-0,7 x 8 m. Noget udflydende, men iøvrigt velbevaret. Bevokset med græs og en enkelt bøg, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hansted Fredskov. En ganske lav Höj, c 3' höj, 32' i Tværmaal. 4 större Sten i den vestlige Side ere muligvis en Levning af en ved tidligere slöjfning fjernet Kreds. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5-0,7 x 8 m. Noget udflydende, men i øvrigt velbevaret. Bevokset med græs og en enkelt bøg, i skov.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen, der kun er 0,5 m. høj, kunne ikke genfindes; er formentlig dækket af et tæt brombær- og hindbærkrat. Omgivelser: Skov. *** Nyberejsningstekst *** Høj. Velbevaret og noget udflydende. To randsten ses i vestsiden. Bevokset med græs og et enkelt stort bøgetræ, på højderyg i bøgeskov. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med en stor bøg på toppens sydside, enkelte små løvtræer, bregner og græs. Randsten i vestsiden ses fortsat.

Litteraturhenvisninger  (0)