Hansted Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-7

Fredningsnr.
28126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/8 1895. Hansted Hospital. Høj, 2,6-2,8 x 16-18 m. I overfladen ses enkelte større sten. Velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hansted Fredskov. En skovbevokset Höj, 10' höj, 60' i Tværmaal. Den er noget affladet mod N., og her findes 2 Sænkninger, hver 12' i Tværmaal og à 1½' dybe. Enkelte store sten rage op over Overfladen.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6-2,8 x 16-18 m. I overfladen ses enkelte større sten. Velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov. FM 1895 16/8

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget velbevaret høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I NØ-side en flad ældre nedhuling. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Buske, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H 06.43.79-Ø. F 08.04.79-Ø.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 3 store gamle bøgetræer samt mange yngre bøgetræer især mod vest og syd. Intet græsdække på højen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med tre gamle løvtræer samt en del yngre træer.

Litteraturhenvisninger  (0)