Hansted Fredskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-11

Fredningsnr.
28125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.:16/8 1895. Hansted Hospital. Høj, noget aflang, 1-1,5 x 12-13 x 15-16 m; noget udflydende mod vest, hvor den er lavest, iøvrigt velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hansted Fredskov. En noget aflang skovbevokset Höj, 7' höj, 60' i Tværmaal. Den synes urört.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, noget aflang, 1-1,5 x 12-13 x 15-16 m, noget udflydende mod vest, hvor den er lavest, iøvrigt velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov. FM 1895 16/8

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: De nævnte bøgetræer er fældet og der er foretaget nytilplantninger med thuja og gran antagelig indenfor de sidste 5 år. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Krat, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og krat. Træerne er fældet. Beliggende i skov tæt ved skovvej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt tilgroet i krat og birk.

Litteraturhenvisninger  (0)