Bøgebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-13

Fredningsnr.
281211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, "Bøgebjerg", 3 x 17-18 m. Gamle, flade sænk- ninger i sydsiden, i øvrigt velbevaret. På toppen ligger opgravet et par større sten, hvoraf en med kløvehuller. Bevokset med bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En skovbevokset Höj, Bögebjerg kaldet, 10' höj, 60' i Tværmaal. Der er gravet et Par Steder i dens sydvestlige Side, rimeligevis efter Ræve, der have haft Huler i Höjen. I Toppen er der opgravet et Par store Sten, som det synes, til Klövning, da der i den ene er hugget Huller til Anbringelse af Kiler.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Asnselig Høj, "Bøgebjerg" 3 x 17-18 m. Gamle, flade sænkninger i sydsiden, iøvrigt velbevaret. På toppen ligger opgravet et par større sten, hvoraf en med kløvehuller. Bevokset med bøgetræer, i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bøgebjerg". Høj. Anselig og velbevaret. I samme tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To store sten på toppen. Højen er bevokset med en stor gran og en stor bøg på sydsiden. Iøvrigt småtræer overvejende gran på resten af højen.

Litteraturhenvisninger  (0)