Stavrbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080219-1

Fredningsnr.
36132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En lille rund høj, ca. 12 m i tværmål, 1,0 m høj. Højen lig- ger på toppen af en lille banke, som falder temmelig stærkt mod øst. Bevokset med unge nåletræer og enkelte gamle træ- er. I plantage. Velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, mindre Høi beplantet med Gran.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille rund høj i plantage; Den er ca. 12 m i tværm., 1,0 m høj. Højen ligger på toppen af en lille banke, som falder temmelig stærkt mod øst. Bevokset med unge nåletræer og enkelte gamle træer. Velbevaret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svær at afgrænse umiddelbart da den ligger yderst på bakkeryg. Nyryddet. 1 træ på højen, græs og grankvas. Området er ryddet for nylig og ligger hen ubeplantet. Mod øst stor grusgrav uden for 100 m-zonen. jeg tror den er unøjagtigt afsat på 4 cm kort. Højen er velbevaret. Mål: 1,5x14x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Regelmæssig intakt lille høj, hvorfra der er en efter fynske forhold ganske enestående udsigt.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)