Bagklovshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160503-19

Fredningsnr.
27134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bagklovshøj", 1,7-1,8 x 15-16 m. Større, flad indgrav- ning fra øst til midten, eftergroet. I overfladen ses flere større og mindre sten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 8' høj, 50' i Tværmaal. Fra Toppen ud mod Ø. er gravet et 6' bredt og 2' dybt Spor. Overalt i Overfladen ses Sten, og Højen synes for en stor Del at bestaar af Sten.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bagklovshøj", 1,7-1,8 x 15-16 m. Større, flad indgravning fra øst til midten, eftergroet. I overfladen ses flere større og mindre sten. Græsklædt i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1425
Horsens Museum
Højen blev besigtiget i forbindelse med nedpløjning af et lyslederkabel i en afstand af 30 m. fra den fredede høj.

2000 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1425
Horsens Museum

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og en enkelt busk mod øst.

Litteraturhenvisninger  (0)