Brørup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160503-28

Fredningsnr.
271221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ny beskrivelse efter restaureringen 1958: Høj, 1,7-2,3 m høj, 18 m lang i øst-vest, 13 m bred i nord-syd. Nordsiden meget stejl, siderne noget ujævne, men uden brud. Bevokset med græs, lyng og et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 8' høj, 50' i Tværmaal. Den er meget forstyrret derved, at der er anlagt Kartoffelkælder i den, og den østlige Del af Toppen er afgravet og lagt til Dække over Kælderen. Højen synes mest at bestaa af Sten. Der er fundet "Potter" i den.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6-1,8 x 14-15 m (i øst-vest) x 10-12 m (i nord-syd). En del småsten blottet i siderne, der står med stejlbrink det meste af vejen rundt. I midten af højen en firkantet, stensat kartoffelkælder, helt til bunden, 2,5 x 4 m, med bred gang ud gennem højen mod vest. Græsklædt i ager.

1953 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2712:21, Status: C

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal restaurering
Journal nr.: 1427/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1958 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7-2,3 m høj, 18 m lang i øst-vest, 13 m bred i nord-syd. Nordsiden meget stejl, siderne noget ujævne, men uden brud. Bevokset med græs, lyng og et par buske, i ager. Ny beskrivelse efter restaurering, jfr. j. 1427/58.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med spredte løvtræer og græs. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)