Brørup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160503-31

Fredningsnr.
271219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Beskrivelse efter restaureringen 1958 : Høj, 1,6-1,9 m høj, 14-14,5 m lang i øst-vest, 12-12,5 m bred i nord-syd. Flad sænkning i vestsiden, lidt ujævn overflade, iøvrigt uden beskadigelser. Bevokset med græs og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 8' høj, 45' i Tværmaal. Den vestre Del af Højen er bortgraven, og her ligger en Del Smaasten. En meget stor Sten ligger ved Foden af Højen mod Ø.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6-1,7 x 9-10 m (i nord-syd) x 13-14 m (i øst-vest). Mod nordøst er knapt 1/4 af højen bortgravet, og det meste af vejen rundt står højen med stejlbrink, hvori ses mange større og mindre sten. Lyng- og græsklædt, i ager.

1958 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6-1,9 m høj, 14-14,5 m lang i øst-vest, 12-12,5 m bred i nord-syd. Flad sænkning i vestsiden, lidt ujævn overflade, iøvrigt uden beskadigelser. Bevokset med græs og lyng, i ager. Ny beskrivelse efter restaurering, jfr. j. 1427/58.

1958 Museal restaurering
Journal nr.: 1427/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, hyld og tidsler. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)