Faarbjerg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160503-43

Fredningsnr.
27133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Fårbjerg", 1,8-2 x 11-13 m. Siderne noget beskadiget ved gamle flade afgravninger, især i vest- og nordsiden. I toppen sænkning. Firkantet afpløjet. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Faarbjerg kaldet, 4' høj, 35' i Tværmaal. Den er afpløjet i Siderne og flad i Toppen og synes mest at bestaa af Sten. En Bunke ved den sydøstre Side er vistnok samlet fra Marken. Bevoksning: 1981: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Faarbjerg", 1,8-2 x 11-13 m. Siderne noget beskadiget ved gamle, flade afgravninger, især i vest- og nordsiden. I toppen sænkning. Firkantet afpløjet. Græsgroet i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Reetablering. Det blev aftalt at udjævne nogle ældre tilgroede kreaturstader i højens sider, samtidig med at de påtalte skader udbedres. Desuden fyldes et hul i højens vestende op med en forseglet flaske og et lag stgerilt græs i bunden og muld derover. Hullet er cirkulært ca. 2,5 m diameter med en maximal dybde på ca. 0,4 m - formentlig et plyndringshul. Ved reetableringen tages hensyn til, at højens størrelse ikke forøges. Desuden indhegnes højen på en måde, så der er adgang for publikum. Der er parkeringsplads ved højen, og et kort er opsat. Desuden vil Palsgård Skovdistrikt ved skovrider Elmquist gerne opsætte en tavle med oplysninger om højens anvendelse og opbygning af omfang omtrent som en A5-side. Har lovet af fremskaffe oplysningerne i sb. om højen. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger usædvanlig flot, fantastisk udsigt. Genbesigtiges af Århus Amt. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Beliggende i græsmark. Højen er frahegnet.

Litteraturhenvisninger  (0)