Hjordbjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160503-51

Fredningsnr.
271218

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: ? 1,5-1,7 x 10-12 m. Noget forgravet, især i toppen og sydsiden. Firkantet afpløjet. Bevokset med lyng og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Høj, 6' høj, 40' i Tværmaal. Den østlige Side er afgravet, og en 2' dyb og 10' bred Sænkning i den nordøstlige Side af Toppen, hvorfra der gaar en Fordybning mod V., er Spor af en for c. 40 Aar siden foretagen Gravning.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5-1,7 x 10-12 m. Noget forgravet, især i toppen og sydsiden. Firkantet afpløjet. Bevokset med lyng og buske, i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er noget forgravet og molestreret. Bevokset med et egetræ mod nord samt brombærkrat. Beliggende i græsmark i skovkant.

Litteraturhenvisninger  (0)