Haare Bjerge
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080219-7

Fredningsnr.
36122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rund høj, tværmål 18-20 m, højde fra sydsiden 3,25 m, bety- deligt mere fra nordfoden, da terrænet her falder stærkt. Overfladen udjævnet i toppen. I sydøstfoden en eftergroet gravning. Anselig. Bevokset med græs og graner.
Undersøgelsehistorie  (10)
1928 Privat udgravning
Journal nr.: OBM1738
Fyns Stiftsmuseum
I 1928 foræredes to type VI-flintdolke til Fyns Stiftsmuseum med oplysning om, at de var fundet i Trashøj. I 2014 lykkedes det via et barnebarn til giveren at opklare, at denne er identisk med højen loknr. 7 i Haare Bjerge. Dolkene kan være fremkommet ved en af de arkæologiske undersøgelser, som greven fra Wedellsborg lod foretage i området i årene omkring indleveringstidspunktet.

1935 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 287/35-36
Fyns Stiftsmuseum
Anmeldelse fra fabrikant Hansen om plyndringer af flere høje i skoven foretaget af den unge grev Tido Wedell, bl.a. sb. 2, hvori fandtes en lille stensat grav med brændte ben, bronzesværd og bøjlenål. Sværdet tabtes og gik i stykker. Fundet bragt til Wedellborg.

1935 Privat udgravning
Journal nr.: 287/35-36
Fyns Stiftsmuseum

1935 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 568/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra Nationalmuseet og Fyns Stiftmuseum forsøges plyndringerne stoppet, men forgæves.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig rund høj. Tværmål 18-20 m, højde fra sydsiden 3,25 m, betydeligt mere fra nordfoden, da terrænet her falder stærkt. Bevokset med græs og graner. Overfladen udjævnet i toppen. I sydøstfoden en eftergroet gravning.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1738
Fyns Stiftsmuseum

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3112/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svær at bedømme størrelsen på da den ligger yderst på en bakkekam. 1 m høje graner på nordsiden. Små stier op til toppen på vest og nordside. Mod S og V ung fyrkultur ca 1-1,2 m høje mod N og Ø gran i samme højde. Ved sydlig højfod masser af kvas. Flad på toppen diameter 8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Flot høj med prægtig udsigt, der ses på stor afstand i samspil med 4 andre høje.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)