Storkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160504-6

Fredningsnr.
281218

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Storkehøj", 0,5-1,8 m høj (regnet fra randstenenes kant), 16-18 m i diameter. Meget forgravet, med mange større og mindre sten synlige på overfladen. Rester af fodkrans, med større, tæt sammenstillede sten, hvoraf en halv snes stykker in situ i østsiden. Tæt bevokset med krat, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Storkehøj kaldet, c. 12' høj og 180' i Tværmaal. Højen, der er bevokset med Tjørn, synes mest at bestaa af Sten, dækkede med lidt Jord. Et 2' dybt Hul, der findes i Toppen, er for c. 15 Aar siden gravet af Borupgaards Røgtere. Der opgravedes en Del Smaasten; men da der nede i Højen fandtes større Sten, standsede Arbejdet. Saa vidt vides, fandtes ingen Oldsager. Senere er der atter gravet, og ved denne Lejlighed er vist nok opgravet en Urne, da der laa Skaar og brændte Ben oven paa Højen. En Del store Sten ere synlige i Siderne, og Bunker af Sten fra Marken ere ophobede rundt omkring Højen.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Storkehøj", 0,5-1,8 m høj (regnet fra randstenenes kant) 16-18 m i diameter. Meget forgravet, med mange større og mindre sten synlige på overfladen. Rester af fodkrans, med større, tæt sammenstillede sten, hvoraf en halv snes stykker in situ i østsiden. Tæt bevokset med krat, i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Storkehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Bevoksningen meget tæt. Flere rævegrave i overfladen. Højden fra markoverflade ca. 2,5 m. På top mange sten; en del lagt i et kredsrundt anlæg (sekundært). Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mange forskellige løvtræer på og omkring højen - særligt nedenfor højen. Desuden græs, brændenælder og krat omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)