Skanhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160505-4

Fredningsnr.
281148

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1878. Proprietær N. Strange. Afmærkn.: MS 1913, løjtnant Lassen. Dyssekammer, "Gammelmand", firsidet, at 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Omgivet af lav høj og stenkreds, 15 m i diameter. Delvis kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et tidligere jorddækket, nu fritstaaende Gravkammer paa en Høj, kaldet Skanhøj (paa Kortet "Gammelmand"). For mange Aar siden er en Del af Højen bortkørt og den tilbageblevne Rest opsat i 2 Terasser, omsatte med Stenmure af Rullestene. Nederste Terasse er 50' i Tværm.m 2 á 2 ½' høj, øverste 27' i Tværm. N-S., 22' Ø-V, 5' høj. Begge Terasser ere bevoksede med Hybenbuske, og der er en Trappe mod S. Stenkammeret hæver sig 5' over øverste Terasse, saa at den samlede Højde er c. 12'. Kammeret har Længderetning N-S. og er dannet af 2 Sidesten, 1 Endesten mod N. og 1 Tærskelsten mod S.; det er 4 ½' højt og dets bund er 9' l. og 3 ½' br. De baade Side- og Endesten skraane ind ad, er det en Del kortere og snevrere oventli. Østre Sidesten er 6 1/4' l., 4 ½' br. Og 2' tyk, vestre 7 1/4' l. 4 3/4' br. og 3 1/4' høj og c. 8'' tyk. Dækstenen er 8 ½' l., 5 1/4' br., 3' tyk. Dens sydlige Ende er afkløvet, og 1' 5'' af Gravens sydlige Del er derfor udækket. Dækstenen, der er ganske jævn paa Undersiden, har en svag Revne tværs over Midten. Enkelte Rullesten og et Par i nyere Tid (med kiler) kløvede Sten ligge paa øverste Terasse. Fredlyst ved Dekl., tinglæst 11 Okt. 1878. (I Fortegnelsen opført under Østbirk i Stedet for Lundum). Bevoksning: 1997: Mos, Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, "Gammelmand", firsidet, at 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Omgivet af lav høj, stenkreds, 15 m i diam. Delvis kratbevokset. FM 11/10 1878 MS

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gammelmand". Runddysse i høj. Somj fritext. Tilføjelse: Dyssekammeret står jordfrit på højen. Kammeret er ca. 1,4 m højt regnet fra jordoverfladen og bygget af meget svære sten. Den resterende høj er ca. 2,5 m høj set fra ageren og ca. 1 m høj set fra randstenskæden. En større sten ligger på højsiden øst for kammeret. Randstenskæden består i 36 synlige, op til favnstore sten, de fleste i øst- og nordsiden: Tre er skredet ned. Højen er for nylig ryddet for krat og mindre træer, bl.a. hyld. Ved plejen er der afsat et sæt hjulspor opad nordsiden og ditto opad østsiden, hvorved flere randsten er slidt frem og nogle løsnede. Bevokset med græs, mos og et enkelt løvtræ på top, på sokkel i ager. Indtil nordlig højfod ses en række på fire større sten (marksten?) flere mindre sten omkring. Markstenene skal fjernes for ikke at forvirre randstenskædeanlægget. Bevoksning: 1997: Mos, Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod SØ under krattet. Flot kammer. Nogle af randstenene er synlige under bevoksningen. Både tæskelsten og den store sten øst for kammeret er synlige. Bevokset med snebær, løvtræer, krat mm.

Litteraturhenvisninger  (0)