Lundum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160505-5

Fredningsnr.
281147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 15 m. Træer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4' høj, 45' i Tværm. Den synes at være en Del afgravet mod N. og er noget affladet i den østre Side. Den synes mest at bestaa af Sten. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 15 m. Træer i plantage.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Noget udflydende højform. Sti over nordsiden. Lille hul i sydsiden. Bevokset med græs, brombærkrat og en enkelt gran, i plantage på bakketop. Lærk- og gran-planteringen syd og vest for overholder ikke 2 m-zonen (§13). I syd et lærketræ og en ædelgran indtil fod. Ivest er 3 lærketræer plantet i kanten af foden og en lærk i selve foden. Alle træer er ca. 10 år gamle. Grantræet på højen har samme alder og er sandsynligvis også plantet. Hvis det er tilfældet, skal det fjernes sammen med de øvrige. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)