Serridslevgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160506-23

Fredningsnr.
281217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, 3-3,5 x 20-22 m. I toppen lille hul og rævegrave, i nordsiden af toppen en flad sænkning. Siderne lidt uregel- mæssige, i øvrigt velbevaret. I siden mod nordvest ses enkel- te større sten. Bevokset med græs, fyrretræer og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 13' høj, 60' i Tværmaal. En lille Fordybning i Toppen tyder paa, at der er gravet i den. Den er nylig beplantet med Fyr.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 3-3,5 x 20-22 m. I toppen lille hul og rævegrave, i nordsiden af toppen en flad sænkning. Siderne lidt uregelmæssige, iøvrigt velbevaret. I siden mod nordvest ses enkelte større sten. Bevokset med græs, fyrretræer og buske, i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Overfladen gennemhullet af dyregange; specielt i top, hvor tidligere nævnte hul nu er betydelig forøget af ræve, så der nu er 2 store huller. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 06.39.79-NØ. F 07.62.79-NØ. *** Nyberejsningstekst *** Høj. Som beskrevet i fritext og nyberejsningstext 1979. Tilføjelse: Hovedparten af rævehullerne tilgroede. Kunstgrav ses ikke. Bevokset med græs og enkelte træer. Plejet. I sydkant af beplantning med graner (ca. 10 år gammel) i ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mange rævegrave i højen. Meget ujævne og stejle sider. Beliggende i skovkant op til ager. Synlig fra offentlig vej. Bevokset med græs og løvtræer mod syd samt krat ved foden mod øst og vest.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med en eg og en mirabelle mod syd. Iøvrigt græs, bregner og lidt hindbær. Beliggende i skovstykke op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)