Serridslevgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160506-19

Fredningsnr.
281214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,1-1,3 x 14-16 m, noget udflydende. Større, flad indgravning fra øst til midten. Tæt bevokset med graner, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovbevokset Høj, 7' høj, 65' i Tværmaal. For nogle Aar siden er der gravet fra Øst ind imod Midten. Højen synes for en Del at bestaa af Sten.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,1-1,3 x 14-16 m, noget udflydende. Større, flad indgravning fra øst til midten. Tæt bevokset med granner, i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Affladet top. Ujævn hullet overflade. I NV-lige side flere rævegrave. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Granerne og løvtræerne er fældet. Idag bevokset med græs og løvbuske.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt dækket af især ahorn og hindbær/brombær. Den gamle indgravning fra øst er fortsat synlig.

Litteraturhenvisninger  (0)