Serridslevgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160506-20

Fredningsnr.
281215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7-1,8 x 16-17 m, i vestsiden mindre sænkning, i øvrigt velbevaret. Tæt bevokset med graner, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovbevokset Høj, 8' høj, 65' i Tværmaal. For nogle Aar siden er der gravet i Toppen, hvor endnu en Fordybning findes. Der skal være fundet noget Bronze.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7-1,8 x 16-17 m, i vestsiden mindre sænkning, iøvrigt velbevaret. Tæt bevokset med granner, i skov.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Velbevaret høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I N-siden flere rævegrave. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ujævn/hullet overflade. Rævegrave i nordsiden. Graner og løvtræer er fældet. Idag bevokset med løvbuske og græs.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt dækket af især ahorn og hindbær/brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)