Serridslevgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160506-27

Fredningsnr.
281216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, 3,2-3,5 x 27-28 m, i toppen sænkning efter gammel udgravning. Flere rævegrave. Siderne noget ujævne, i øvrigt velbevaret. Ved foden i vest ses enkelte større og mindre sten. Bevokset med græs, fyrretræer og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 13' høj, 70' i Tværmaal. I Aaret 1890 gravedes i Højen, og i Toppen findes et tragtformigt 6' dybt Hul. Der fandtes et Par Lerkar og noget Bronze. Højen er nu beplantet med Fyr.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 3,2-3,5 x 27-28 m, i toppen sænkning efter gammel udgravning. Flere rævegrave. Siderne noget ujævne, iøvrigt velbevaret. Ved foden i vest ses enkelte større og mindre sten. Bevokset med græs, fyrretræer og buske, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Mange rævegrave over hele højen, som er helt tilgroet med brombærkrat. I S-siden en vindfælde, der har revet et hul op, som antagelig vil blive benyttet af ræve. Mange træer på højen; en del er udgået og vil snart falde. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Træer, krat. Foto: S/H 06.41.79-V. F 07.64.79-V.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og hyld på nordsiden og hyld og brombær på sydsiden. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)