Loddehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080220-2

Fredningsnr.
371318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Lunghøj", ca. 18 m i tværmål, 4,0 m høj. Foden er til alle sider, især mod sydøst og sydvest, stærkt afplø- jet og står her med delvis åbne brud. Højens østlige del bevokset m. tjørnekrat; anselig. græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi "Loddehøi" er sløifet for mange Aar siden. Bevoksning: 1985: Løvkrat

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det er nok et spørgsmål, om A.P.Madsen overhovedet har set denne høj.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig høj, Lunghøj, græsklædt i ager, ca. 18 m i tværmål, 4,0 m høj. Foden er til alle sider, især mod sydøst og sydvest, stærkt afpløjet og står her med delvis åbne brud. Højens østlige del bevokset med tjørnekrat.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1015/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelsen skønnedes af ældre dato.

1956 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1015/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
anmeldelse fra Naturfredningsforeningen om pløjning for tæt til kanten af højen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen nye beskadigelser. Svage spor af de gamle. Foto 27 og 28, 29. Hele højen er vokset til i tjørn og hassel. Umuligt at bestige. Kontrollerede siderne for nye skader, men fandt ingen. Mål: 4x22x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ses viden om, ligger yderst på bakkekam. Bevoksning: 1985: Løvkrat

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)