Ejer
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160507-2

Fredningsnr.
271220

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest i skeldige. Ca. halvdelen af den oprindelige høj, ca. 15 m lang, indtil 8 m bred og 1,6-1,7 m høj. En halv snes store randsten i sydsiden. Temmelig for- gravet. Bevokset med græs og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes en Høj, oprindelig c 10' høj, 55' i Tværmaal. Dens ene Side ud mod Marken er bortgravet, den anden ind mod Skoven til Dels ogsaa. Det skaanede Midtbælte danner en 6' høj og 5' bred Jordvold, der nu er Skeldige mellem Marken og Skoven. Hvor der er gravet, ses hist og her store Sten. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest i skeldige. Ca. halvdelen af den oprindelige høj, ca. 15 m lang, indtil 8 m bred og 1,6-1,7 m høj. En halv snes store randsten i sydsiden. Temmelig forgravet. Bevokset med græs og buske, i ager.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (C-høj). I skeldige. NØ halvddel bortpløjet. Højde ca. 2 m fra SØ ca. 3.5 (plateauets højde ca. 2 m). Ind mod skeldiget/højens NV del danner højens top et halvcirkelformet plateau (gammel nedgravning) ca. 1.5 m under skeldihgets ovewrkant ca. 5 m. I højens vestlige del ses to randsten. ok. tinglyses. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt. Bevokset med græs, bregner, krat samt 5 løvtræer på højen og 2 løvtræer på skeldiget ved højen.

Litteraturhenvisninger  (0)