Staghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160507-29

Fredningsnr.
271217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sneptrup præstegårds jorder, matr.nr.2b. Tingl.: 9/11 1917. Gdr. Poul Nielsen. Diplom Afmærkn: Iflg. gl.katr.kort: Naar MS opstilles, bør plantningshullerne tilkastes. Anselig høj, "Stagehøj", 2,5-3 x 13-17 m. I toppen sænkning, i nordre side mindre afgravning, i øvrigt velbevaret. Firkan- tet afpløjet. Græsklædt, med et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Høj, Staghøj kaldet, 12' høj, 60' i Tværmaal. Den østre Side er noget afgravet, og i Toppen findes en Sænkning ud mod V., 3' dyb og 10' br., der tyder paa tidligere Gravning. I den nordre Side findes et Hul, 2' dybt, 6' i Tværmaal. Sten ses hist og her i den østre Side. Fredlyst [[1917]].

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Staghøj", 2,5-3 x 13-17 m. I toppen sænkning, i nordre side mindre afgravning, iøvrigt velbevaret. Firkantet afpløjet. Græsklædt, med et par buske, i ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, gyvler, lidt løvbuske og hindbærkrat på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)