Langsighøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-7

Fredningsnr.
281310

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/6 1933. Geodætisk Institut. Høj, "Langsighøj", 1,6-1,7 m høj, 15-16 m i nord-syd, 7-8 m i øst-vest ved midten. Knapt halvdelen af højens østside er bortgravet, og højen står hen med skrå, uregelmæssig brink, hvori ses flere håndstore marksten. Bevokset med tjørn, i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1854 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 42
Horsens Museum

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Langsighøj kaldet, 8' høj, 50' i Tværmaal. Dens østlige Side er afgravet, da der her for 40 Aar siden er taget en Del Fyld, der anvendtes ved Gaardbygning. Højen er bevokset med Tjørn.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Langsighøj", 1,6-1,7 m høj, 15-16 m i nord-syd, 7-8 m i øst-vest ved midten. Knapt halvdelen af højens østside er bortgravet, og højen står her med skrå, uregelmæssig brink, hvori ses flere håndstore marksten. Bevokset med tjørn, i ager. Fredet under Geod. Inst. 1933.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1973 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 42
Horsens Museum
Af denne højs østside er taget fyld 1854 til gårdbygninger. Ved denne lejlighed fandtes et spyd af bronze.

1973 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 42
Horsens Museum

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højtoppen et elmetræ. Iøvrigt bevokset med brombær, tjørn, hyld og brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)