Grothøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-11

Fredningsnr.
28139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Grothøj". Ved afgravning er højen, der er 3,2-3,5 m høj, blevet tresidet og måler mod vest 9-10 m, mod nord 11-12 m og mod syd 12-13 m. Affladet top, stejle sider. Bevokset med græs og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet Grothøj, 12' høj, 60' i Tværmaal. I denne Høj er for over 30 Aar siden gravet. Man stødte paa en Del store Sten, der formenes at høre til et Kammer. Dermed ophørte denne Gang Gravningen. Senere er der atter gravet. Den østlige Sides nederste Del er afgravet, et mindre Hul findes i den sydlige side, og i Toppen er der et Hul. 6' dybt og 8' i Tværmaal, fra hvilket der gaar en Sænkning ud mod Ø. En større Tornebusk staar paa den nordre Side, en anden paa den søndre, ellers er Højen bevokset med Græs.

1932 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 42
Horsens Museum

1934 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grothøj" - Paa Udskiftningskortet "Gret Høj". Paa Skraaningen af Højen ud mod Vejen er fundet et større Stykke Rav som Ejeren lod lave 2 Ravsmykker af. 1931-32 lod Ejeren fjerne over 100 Læs Jord fra denne store smukke Høj til Fyld i en Mergelgrav. Dens Profil er nu: [se skiste i sb.]

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grothøj". Ved afgravning er højen - der er 3,2-3,5 m høj - blevet tresidet og måler mod vest 9-10 m, mod nord 11-12 m og mod syd 12-13 m. Affladet top, stejle sider. Bevokset med græs og buske, i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1973 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 42
Horsens Museum
"Udskiftningskort 1788: Gret Høys Fald. - Tilføjelse: Langs højens sydøst side går en markvej, der nu(1965) er en meget dyb hulvej. 1931-32 lod ejeren fjerne over 100 læs jord fra højen og fylde i gamle mergelgrave på marken. Den store, smukke høj blev helt skamferet. For mange år siden fandtes på højens østskråning et stort stykke rav, som ejeren lod lave 2 ravsmykker af."

1973 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 42
Horsens Museum

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt groet til i løvtræer (især hyld) samt krat og brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)