Stenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-24

Fredningsnr.
28138

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/8 1895. Propr. Viggo Søltoft. Diplom Langdysse, "Stenhøj", 20-22 m lang, 8-9 m bred, indtil 1,5-1,6 m høj. Rest af kammer nær midten, med 1 stor sidesten, 1 gangsten (?) foruden et par mindre sten. I nordsiden 3 randsten, hvoraf 1 udvæltet, i sydsiden 1 (med sprænghulsmærker), i sydsiden også flere udkløvede sten. Jordhøjen meget forgravet af grævlinger. Tæt bevok- set med krat og en stor eg, i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Stenhøj kaldet, 8' høj, 100' i Tværmaal. Tværs over Højen fra N.V. til S.Ø. findes en paa sine Steder 2' dyb Sænkning, der tyder paa tidligere Gravning. Der vides dog intet fundet. En Del meget store Sten ligger uden Orden paa Højen. En ogsaa meget stor Sten er ført derfra og benyttet til Gravminde. Højen er bevokset med Tjørnekrat. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 42
Horsens Museum

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Stenhøj", 20-22 m lang, 8-9 m bred, indtil 1,5-1,6 m høj. Rest af kammer nær midten, med 1 stor sidesten, 1 gangsten (?) foruden et par mindre sten. I nordsiden 3 randsten, hvoraf 1 udvæltet, i sydsiden 1 (med sprænghulsmærker), i sydsiden også flere udkløvede sten. Jordhøjen meget forgravet af grævlinger. Tæt bevokset med krat og en stor eg, i ager. FM 1895

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1973 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 42
Horsens Museum
Nr. 80: Store sten herfra er, ifølge udsagn, benyttet til de store gravsten på Søltofternes gravsted på Søvind kirkegård. Ved gravning af et læhul i højens sydlige side fandtes en flintmejsel.

1973 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 42
Horsens Museum

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, "STENHØJ" på bakkeø i ager. Som beskrevet 1953 og 1980, dog 9-10 m som bredest. Den ene eg står antagelig udenfor højfod. I øvrigt bevokset med græs og en del krat. Alt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Landskabelig virkning, hvis ryddet. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Tæt bevokset med løvtræer og krat.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kammeret som beskrevet i 2008. Højen er tæt bevokset med brombær, hindbær og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)