Tyrrestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-25

Fredningsnr.
28134

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6-1,7 x 14-15 m. Velbevaret. Ved foden enkelte store sten. Bevokset med bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 8' høj, 45' i Tværmaal. Højen synes urørt med Undtagelse af, at der findes en ganske lille 2' br. og 1' dybt Hul i Toppen. Højen er bevokset med Bøge. En stor Sten ligger ved Foden af Højen mod V., én mod N. og 2 mod Ø. Ø for disse sidste ligge endnu 2 store Sten. Ø. for denne Høj synes der at være endnu to Høje [sb. 62 og 63], men ganske lave, højst 3' høje. Den indbyrdes Afstand mellem de 3 Høje er c. 70' fra Top til Top.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6-1,7 x 14-15 m. Velbevaret. Ved foden enkelte store sten. Bevokset med bøgetræer, i skov. FM 9/8 1895

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer. En stor sten ses i højens vestside.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen står en masse yngre løvtræer. intet græsdække. Der ses en stor sten i vestsiden, en i nordsiden og to meget store sten i østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)