Tyrrestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-48

Fredningsnr.
28137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste, uden omgivende høj, ca. 3 x 1,5 m, indvendigt målt. Der ses 1 sten i nordvest, 4 i langsiden mod nordøst, ingen i sydøst og 5 i sydvest. Stenenes kant går lige op over jordsmonnet. Ca. den ene halvdel af kisten, mod sydøst, er jordfyldt. Resten er udgravet til en dybde af 0,5-0,6 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1934 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes en Stensætning. Stenenes Overkant rager op over Jorden. Jvfr. nedenstaaende Rids [se skitse i sb.]. Bevoksning: 1996: Mos og Græs

1934 Privat grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste, uden omgivende høj, ca. 3 x 1,5 m, indvendig målt. Der ses 1 sten i nordvest, 4 i langsiden mod nordøst, 0 i sydøst og 5 i sydvest. Stenenes kant går lige op over jordmonnet. Ca. den ene halvdel af kisten, mod sydøst, er jordfyldt, resten er udgravet til en dybde af 0,5-0,6 m. I skov.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stgenkiste, som tidligere beskrevet. Tilføjelse: To granstød står inde i kisten og et grantræ står i sydenden af NØ langside, den senere vil blive fjernet af ejeren. (Flere opstikkende sten på bakketoppen kan indikere flere kister). Påtalt amt. Bevoksning: 1996: Mos og Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)