Aas
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-49

Fredningsnr.
28133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 0,8-1 m høj, ca. 6 m i øst-vest, ca. 8-10 m i nord-syd. Godt 1/3 af højen mod vest er bortgravet af vej, og siden af højen står her ret stejlt. I kanten af højen ses mod nord og øst 2 større sten. Tæt bevokset med krat og træer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1934 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her ligger paa en kratbevokset Bakke en lav Gravhøj ca 1 m høj og 6 m i Diam. - Paa Højens Skraaning ligger 3 store Sten. Den 4. er vist nedgravet i en forbiløbende Hulvej. - Højen og Bakke er tæt kratbevokset, men Ejeren er villig til at fjerne Krattet ved en eventuel Undersøgelse af Højen. [skitse i sb.] Bevoksning: 1996: Løvkrat og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8-1 m høj, ca. 6 m i øst-vest, ca. 8-10 m i nord-syd. Godt 1/3 af højen mod vest er bortgravet af vej, og siden af højen står her ret stejlt. I kanten af højen ses mod nord og øst 2 større sten. Tæt bevokset med krat og træer, i skov.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som tidligere beskrevet - dog nærmere 7 m i ø-v og 10 m i n-s. Kvasbunke fjernet. Tilføjelse: 2 kantsten ligger frem i sydfod. Bevokset med 3 store løvtræer, krat og græs i kant af løvskov. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med 3 meget store løvtræer, en del ung opvækst samt lidt kløver og bregner. Sparsomt græsdække. Foruden de to sten i syd ses to sten i øst (alle ret små). Der ligger en stor nedfalden gren på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)