Raahøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160510-22

Fredningsnr.
261219

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/8 1932. Fredet af Geodætisk Institut. Anselig høj, "Råhøj", 2,7-3,0 m x 13-14 m. Gamle, flade afgravninger i syd og øst, i toppen sænkning, firkantet afpløjet, i ager. På nordøstsiden et par buske. På top- pen en høj målestang.
Undersøgelsehistorie  (9)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Raahøj kaldet, 12' høj, 50' i Tværmaal. Et 11' bredt Afsnit af den sydøstlige Side er bortkørt, og Grunden er afgravet mod Ø. I Toppen findes en Sænkning, 2' dyb og 12' i Tværmaal.

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rohøj. Oprindelig en stor og anseelig Kæmpehøj paa en Parcel, der er fraskilt Taaning Vestergaard. Højen ligger nordvest i Sognet, og fra dens Top haves en pragtfuld Udsigt over Mossø til Himmelbjerget og mod Øst over Skanderborgsøerne. I Tidens Løb er det faret ilde med Rohøj. Dens indhold af Sten er i stor Stil ført bort til Vejmateriale, og den præsenterer sig nu ikke nær saa anseelig, som før. Hvor vidt derer fundet Oldsager i Højen, vides ikke. Et Tilbud for Aar tilbage om at lade Højen undersøge af kyndige Folk, vandt ikke Øre hos den daværende Ejer.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Raahøj", 2,7-3,0 x 13-14 m. Gamle, flade afgravninger i syd og øst, i toppen sænkning, firkantet afpløjet, i ager. På nordøstsiden et par buske. På toppen en høj målestang. Fredet af Geod. Inst. 1932.

1957 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den anseeligste Gravhøj paa Taaning Mark, Rohøj, Kortets Nr. 34, findes her, men den er bleven skammelig mishandlet gennem Tiderne, og der er nu neppe over Halvdelen tilbage. Hvorvidt der er fundet mindre Oldsager vides ikke.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med 8 løvtræer samt græs. Flot udsigt. Højen kan ses på lang afstand.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)