Galgehøj

Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160512-18

Fredningsnr.
28131a

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Iflg. ejeren fredet under Geodætisk Institut i 1920-erne. Anselig høj, "Galgehøj", 2,5-3,0 m høj mod øst, 4-4,5 m høj på de andre sider, hvor terrænet falder stærkt; 20-22 m i nord-syd, 13-14 m i øst-vest. Mindre eftergroet hul i toppen. På højen, der er bevokset med græs og enkelte buske, i ager, findes en G.I.-cementsten til målestok.
Undersøgelsehistorie

1864 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Höj, Galgehöj kaldet, 10' höj, 60' i Tværmaal. En Del af den östlige Side skal tidligere være bortkört, hvorfor Höjen er noget aflang i Retning fra N. til S. Tyskerne gravede i den 1864, men fandt, saa vidt vides, intet. Der skal ogsaa oftere være gravet efter Grævlinger og Ræve. Paa Grund af disse Gravninger er Overfladen overalt noget uregelret, dog er ingen af Fordybningerne mer end c. 1' dybe. Der skal tidligere have staaet en Galge paa Höjen.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Galgehøj", 2,5-3,0 m høj mod øst, 4-4,5 m høj på de andre sider, hvor terrænet falder stærkt; 20-22 m i nord-syd, 13-14 m i øst-vest. Mindre, eftergroet hul i toppen. På højen, der er bevokset med græs og enkelte buske, i ager, findes en G.I. cementsten til målestok. iflg. ejeren fredet under Geod. Inst. i 1920erne.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1996 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen
Højen er græsklædt. Buskene er klippet ned. Fortidsmindet er beliggende i græsmark/ager.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt