Brakør Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160512-40

Fredningsnr.
29131a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkammer i øst-vest, ca. 0,5 x 2,5 m indvendigt, bestående af 2 lange, svære kampesten i syd, 3 i nord og 1 i øst; desuden ligger i fortsættelse af de vestligste sidesten 2 over 1 m lange sten tæt sammen. Rundt om kammeret, mod nord, øst og syd, en flad pakning af større og enkelte mindre sten, hvis overside flugter jordsmonnet. Mindesmærkets samlede udstrækning 4-4,5 m på hver led. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1940 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brakør Skov. Stenkiste af 6 bæresten (2 i S., 3 i N., 1 i Ø); desuden ligger i Fortsættelse af de vestligste Sidesten 2 over 1 m lange Sten tæt sammen. Omkring Kisten i N., Ø., og S. en flad Pakning af større og mindre Sten. Mindesmærkets Udstrækning = 4 - 4½ m paa hver Led. [[Fredet]]

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkammer i o. øst-vest, ca. 0,5 x 2,5 m indvendigt, bestående af 2 lange, svære kampesten i syd, 3 i nord og 1 i øst; desuden ligger i fortsættelse af de vestligste sidesten 2 over 1 m lange sten tæt sammen. Rundt om kammeret, mod nord, øst og syd, en flad pakning af større og enkelte mindre sten, hvis overside flugter jordsmonnet. Mindesmærkets samlede udstrækning 4-4,5 m på hver led. I skov.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.De to vestligste sten er formentlig en forlængelse af kammeret. Græsklædt. Beliggende tæt ved skovsti.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kammeret fremtræder rimelig tydeligt i skovbunden. Bevokset med græs og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)