Saaby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-4

Fredningsnr.
271211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 20 m. Ø-siden stejlt og helt afgravet; stort, 1,5 m dybt hul i top og heri yderligere mod Ø et nyere, 0,5 m dybt mindre hul; i Ø-siden stikker en lille sten- kiste frem, hvori er fundet en bronzealderurne; ved Ø-foden lavet lille stengrotte; også N- og V-siden stejlt afgravet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Høj, 11' høj, 70' i Tværm. For nogle Aar siden blev der gravet i Højen (af Kapt. Smith. Aarhus Mus.), og der skal da været fundet et Lerkar, omsat med Sten, 1 Bronzekniv og 1 Naal. Et 30' l, 18' br. og 5' dybt Spor fra Ø. ind i Højen hidrører fra denne Gravning. I den nordre Side var tidligere fundet et Lerkar. [[B4282-83.]]

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 ½ x 20 m. Østsiden stejlt og helt afgravet. Stort, 1 ½ m. dybt hul i top og heri yderligere mod Ø et nyere, ½ m dybt mindre hul. I østsiden stikker en lille stenkiste frem, hvori fundet en bronzealder-urne. Ved østfoden lavet lille stengrotte. Også N- og V-siden stejlt afgravet. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Stejlsiden mod NØ står tildels bar og eroderes af vind og vejr. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 07.46.79-NØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt lyng, buske og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)