Yding Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-18

Fredningsnr.
271212

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, oprindelig 2,5 x 15 m, helt ødelagt af store huller; toppen bortgravet. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En skovbevokset Høj, 8' høj, 50' i Tværm. En 10' br., 3' dyb Sænkning i Toppen hidrører fra en Gravning, foretaget for flere Aar siden af Laur. Petersen Vest (se [sb.] Nr. 8].

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, opr. 2 ½ x 15 m, helt ødelagt af store huller. Toppen bortgravet. Træer i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest i ligeså ødelagt tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ligger i en beplantning af unge graner. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, delvis fjernelse, randbeskadigelser, beplantningsskader. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med krat og et hyldetræ mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)