Yding Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-23

Fredningsnr.
27128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Stejlbrink mod marken i Ø. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yding Skov. En skovbevokset Høj, 7' høj, 50' i Tværm. Lidt af den østre Side er bortpløjet.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Stejlbrink mod marken i Øst. Træer i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Overflade ujævn. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Store bøgetræer på toppen. Beliggende i skov op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)