Yding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-43

Fredningsnr.
27123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/8 1928. Gdr. Marinus Hansen og hustru. Højgård. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Høj, 1,6 x 18 m. Toppen fladt indsænket; fod og lidt af siden i V afgravet. Græs og enebær i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbegroet Høj, 6' høj, 50' i Tværm. Lidt af Sydsiden er bortpløjet, og en 1 ½' dyb Sænkning i Toppen, hvori ligget større Sten; tyder paa Gravning.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 18 m. Toppen fladt indsænket. Fod og lidt af siden i V afgravet. Græs og enebær i ager. FM 3/8 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Tæt tilgroet med enekrat/-træer og mindre træer. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, buske. Foto: S/H 06.11.79-S, F 07.32.79-S.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod SØ. Højen er tæt bevokset med røn, brombær, store egetræer samt enebærbuske. Meget fin dyrkningsfri bræmme omkring fortidsmindet. Højen er synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)