Hjadstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-3

Fredningsnr.
34154

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3415-4,5 Tingl.: d.25/9 1906 J.Nielsen, Højbjerg Sølvbæger. Afmærkning: MS (1913, stud. Nordmann) En runddysse, 12,50 m. i tværmål. Kammeret 2,90 m. langt i NNV-SSØ, 1,25-1,75 m. bredt, dannet af 3 sten mod vest, 1 mod nord og 3 mod øst, åbent mod SSØ, hvor en gang med 2 sten mod V, 3 mod Ø. 27 randsten (deraf 1 væltet), 0,65 m. jord udenom medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa denne Lod ligger ialt 9 Dysser [sb.3-11], mere eller mindre fuldstændige bevarede. Den nuværende Ejer vover af Overtro ikke at beskadige dem, men alle Fredlysningsforsøg strandede paa urimelige Fordringer. Af Dysserne ere de to Gangbygninger af sædvanlig Form med Gangen lodret paa Kammerets Længdeaxe, to ere Runddysser med større rektangulære Kamre med Gange udgaaende i Kamrenes Længderetning, og af samme Form ere alle de øvrige 6 fritstaaende Dyssekamre. Med Hensyn til Dimensioner og Planformer se A. P. Madsens Tegninger med Situationsprospekt og Plan over Lodden (12 Blade). - Paa to af Dækstenene ses skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En runddysse, 40' i tværmål. Kamret 9'4" l. i nnv-ssø, 4-5'6" br., dannet af 3 sten mod vest, 1 mod nord og 3 mod øst, åbent mod ssø., hvor en gang med 2 sten mod vest, 3 mod øst. 27 randsten (deraf 1 væltet). 2' jord udenom medindbefattet.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er ved tilføjelsen af sb.nr. på fredningslisten sket en ombytning af H. Petersens og A.P.Madsens numre på anlæggene, som refererer til både plan og prospekt. Fredningsteksten til "sb.3" beskriver den oprindelige sb.nr.4.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stordysse, beliggende tæt sammen med fr.nr. 3415:5 i græsklædt højning. Hele arealet med begge dysserne er 42 m langt i retning Ø-V, og 15 m bredt. Stenkammer uden dæksten, beliggende i højen, forskudt i sydlig retning fra højmidten, ud mod randstenskæden. Kammeret består af 7 bæresten, 3 mod vest, 3 mod øst, og 1 endesten mod nord. Orienteret NNV-SSØ. Kammeret er nærmest pæreformet og udmunder i en kort gang i mod syd, hvoraf kun observeredes 1 sten imod Ø. Kammeret ca. 2,5x1,5 m. I kammeret en del krat og et par gamle hyldebuske, der bør fjernes. Højen omgivet af 27 randsten, hvoraf de fleste oprejste. . . Mål: 2,5x15x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Meget smukt beliggende dysse, tæt op til fr.nr. 3415:5. Begge dysser indgår i en helhed, og ejeren er venlig stemt for besøgende. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)