Yding

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-37

Fredningsnr.
27127

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 3/8 1928. Gdr. Marinus Hansen og hustru. Højgård. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Høj, 2,9 x 16 m. Top let affladet; sænkning i siden mod SØ; i N en 4 m bred, flad afgravning fra fod til nær top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset høj, 10' høj, 50' i Tværm. Affladet i den østre Side og Toppen. Et 10' br. Spor er fra den nordvestlige Side gravet c. 5' ind i høj. Det ses der, at en Kappe af Smaasten ligger over Højen ½' under Overfladen. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 16 m. Top let affladet sænkning i Siden mod SØ, i N en 4 m bred, flad afgravning fra fod til nær top. Græs i ager. FM 3/8 1928 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser. Foto: S/H 06.05.79-S, F 07.26.79-S. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, enkelte små løvtræer og en gyvel mod SØ. Beliggende i græsmark.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra NV
Foto, oversigt