Yding

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-41

Fredningsnr.
27126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 3/8 1928. Gdr. Marinus Hansen og hustru. Højgård. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Høj, 2,7 x 17 m i NV-SØ, 13 m i NØ-SV. Foden mod S let afgravet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Høj, 9' høj, 50' i Tværm. Ø-V, 35' N-S. En smule ganske overfladisk Gravning i Nordsiden, ellers urørt.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 x 17 m i NV-SØ, 13 m i NØ-SV. Fod mod S let afgravet. Græs i ager. FM 3/8 1928 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H 06.07.79-SV, F 07.28.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, et enkelt løvtræ og en busk. Beliggende i græsmark.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra SV
Foto, oversigt